Lähettäjä:                                     Riiski Satu VM

Lähetetty:                                     9. tammikuuta 2015 9:20

Vastaanottaja:                             Valtiovarainministerio VM; Lautiainen Miska VM; Äijälä Kirsi VM; Savinen Marianne VM

Aihe:                                               VL: Nimeämispyyntö työryhmään (kaksoiskansalaisuuden merkitys valtion virkaan nimitettäessä) VM165:00/2014

Liitteet:                                          nimeämispyyntö kaksoiskansalaisuus työryhmään 22.12.2014.pdf; Asettamispäätösluonnos_22122014 (2).docx; Kaksoiskansalaisuus 11 12 2014.docx

 

 

 

Lähettäjä: Kajavirta Jari PLM
Lähetetty: 9. tammikuuta 2015 9:05
Vastaanottaja: Riiski Satu VM
Kopio: Räty Arto PLM; Juusti Jukka PLM; PLM ROHEYK JL; Nordström Hanna PLM; Antikainen Hannu PLM; Korkala Antti PLM; Honko Matti PLM
Aihe: VL: Nimeämispyyntö työryhmään (kaksoiskansalaisuuden merkitys valtion virkaan nimitettäessä) VM165:00/2014

 

Viite: oheinen VM:n nimeämispyyntö työryhmään

 

Puolustusministeriöstä esitetään kyseisen työryhmän jäseniksi:

-      hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana Jari Kajavirta

-      vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä

 

Terveisin

Jari Kajavirta

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana

PUOLUSTUSMINISTERIÖ

 

Lähettäjä: Räty Arto PLM
Lähetetty: 23. joulukuuta 2014 13:15
Vastaanottaja: Juusti Jukka
Aihe: VL: Nimeämispyyntö työryhmään (kaksoiskansalaisuuden merkitys valtion virkaan nimitettäessä) VM165:00/2014

 

Lähetetty Windows Phonesta


Lähettäjä: Riiski Satu VM
Lähetetty: ‎22.‎12.‎2014 15:58
Vastaanottaja: Kirjaamo PLM; kirjaamo@intermin.fi; Kirjaamo VNK; kirjaamo.um@formin.fi; kirjaamo@lvm.fi; oikeusministerio@om.fi
Kopio: harri.pursiainen@lvm.fi; Husu-Kallio Jaana; tiina.astola@om.fi; anita.lehikoinen@minedu.fi; Räty Arto PLM; paivi.nerg@intermin.fi; paivi.sillanaukee@stm.fi; Virtanen Erkki TEM; peter.stenlund@formin.fi; Heinonen Olli-Pekka VNK; Hetemäki Martti VM; hannele.pokka@ymparisto.fi; Valtiovarainministerio VM
Aihe: Nimeämispyyntö työryhmään (kaksoiskansalaisuuden merkitys valtion virkaan nimitettäessä) VM165:00/2014

Nimeämispyyntö työryhmään

 

Valtiovarainministeriö on asettamassa työryhmää selvittämään kaksoiskansalaisuuden merkitystä valtion virkaan ja virkasuhteeseen nimitettäessä ja tähän mahdollisesti liittyviä valtion virkamieslain muutostarpeita. Työryhmän asettamispäätösluonnos on tämän kirjeen liitteenä.

 

Ministeriöitä pyydetään esittämään kahta henkilöä työryhmän jäseneksi, yhtä naista ja yhtä miestä. Asettamisvaiheessa päätetään heidän asettamisestaan varsinaiseksi ja varajäseneksi. Pyydämme teitä esittämään edustajianne asetettavaan työryhmään viimeistään 14.1.2015 osoitteeseen: satu.riiski@vm.fi.

 

 

Osastopäällikkö,

valtion työmarkkinajohtaja                                            Juha Sarkio  

 

 

Työmarkkinalakimies                                                     Miska Lautiainen

 

 

Liitteet                                Asettamiskirje (luonnos) sekä muistio 11.12.2014

 

Jakelu                                  Liikenne- ja viestintäministeriö

Oikeusministeriö

Puolustusministeriö

Sisäministeriö

Ulkoasiainministeriö

Puolustusministeriö

Valtioneuvoston kanslia

 

Tiedoksi                              Ministeriöiden kansliapäälliköt

 

 

 

Toimeksi saaneena Satu Riiski

************
Satu Riiski
Osastopäällikön sihteeri
Valtiovarainministeriö
Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto
Valtion työmarkkinalaitos
PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO
p. 02955 30162
satu.riiski@vm.fi